Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Moderniseringen av EU-reglerna om statligt stöd i kraft den 1 juli

Moderniseringen av EU-reglerna om statligt stöd syftar till att förenkla och effektivisera övervakningen av företagsstöden och att förskjuta tyngdpunkten i övervakningen till de stöd som mest snedvrider den inre marknadens funktion och konkurrensen. De nya reglerna träder huvudsakligen i kraft den 1 juli 2014.

Övervakningen av stöden förenklas på så sätt att en större del än tidigare av stöden kan tas i bruk omedelbart utan Europeiska kommissionens förhandsgranskning. Den förenklade övervakningen kommer att omfatta t.ex. statligt stöd för byggande av bredband samt stöd för innovation och främjande av kulturen och kulturarvet. Också övervakningen av stöd till små och medelstora företag har förenklats. I dessa fall övervakar kommissionen efterlevnaden av reglerna i efterhand. De stöd som mest snedvrider konkurrensen undersöks dock fortfarande genom ett förfarande med förhandsanmälan till kommissionen.

Läs mera:


Regional information