Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Pohjois-Suomessa on haettavana rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Ohjelmalla tuetaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteitä.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 1.10.2015 EURA2014 -järjestelmään www.eura2014.fi.

Tarkemmat hakukuulutukset ja lisätietoa hakemisesta: rakennerahastot.fi/pohjois-suomi > Ajankohtaista > Hakuajat . ELY-keskuksen hakukuulutuksen löydät myös täältä: ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa > Ajankohtaista > Tarjouspyynnöt ja haut.

ELY-keskuksen kautta myönnettävissä EAKR-yritystuissa on voimassa jatkuva haku. Yritystukia haetaan ELY-keskuksen sähköisen asioinnin kautta (www.ely-keskus.fi > Asioi verkossa > Yritystukien sähköinen asiointi). Tekesin EAKR-tutkimushankerahoitusta haetaan Lapissa osana Tekesin teemoittaisia tutkimushakuja. Avautuvista hauista saa lisätietoja www.tekes.fi.


Regional information