Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Förvaltningen av EU:s strukturfonder reformeras

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regional utveckling beslutade den 18 september 2013 att fyra närings-, trafik- och miljöcentraler ska specialisera sig på förvaltningen av strukturfonderna under den strukturfondsperiod som inleds vid årsskiftet.

Varje storregion ska ha en egen närings-, trafik- och miljöcentral som specialiserar sig på strukturfondsförvaltning: I norra Finland Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten i Uleåborg, i östra Finland Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax i S:t Michel, i västra Finland Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland i Jyväskylä och i södra Finland Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland i Lahtis. Kundservicen bevaras vid alla centraler, också servicen på svenska tryggas.

Läs mera:

 


Regional information