Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

EU:n rakennerahastojen hallinnointi muuttuu vuonna 2014 (Etelä-Savon ELY-keskus)

Meneillään olevan EU-ohjelmakauden toteuttamisvastuu siirtyy 1.1.2014 alkaen yritysrahoitusta lukuun ottamatta ELY-keskusten osalta neljälle ELY-keskukselle: Etelä-Savon, Hämeen, Keski-Suomen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. EAKR-osarahoitteisten yrityshankkeiden osalta vastaava hallinnollinen muutos tapahtuu 1.7.2014.

Käynnissä olevien EAKR- ja ESR-rahastoista osarahoitettujen hankkeiden muutospäätökset, maksatuspäätökset ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden päätökset tehdään neljässä ELY-keskuksessa kullekin nimetyn ns. suuralueen osalta. Itä-Suomessa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten hankekanta siirtyy Etelä-Savon ELY-keskuksen vastuulle ensi vuoden alusta. Jos on tarpeen tehdä uusia hankerahoituspäätöksiä, ne tehdään Itä-Suomessa Etelä-Savon ELY-keskuksessa kunkin alueen maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) käsittelyn jälkeen.

Hankkeiden toteuttajien kannalta asiointi ei kuitenkaan käytännössä juuri muutu, sillä hakemuksia ja muita yhteydenottoja otetaan edelleenkin vastaan ja hoidetaan kaikissa ELY-keskuksissa. Vaikka osa rakennerahastotehtävissä työskentelevistä henkilöistä siirtyy neljän ELY-keskuksen palvelukseen, säilyvät heidän työskentelypaikkansa entisinä.

Uusi ohjelmakausi 2014-2020

Tavoitteena on, että uusi ohjelmakausi käynnistyy loppukeväällä 2014. ELY-keskusten osalta sen hallinnollinen toimeenpano tapahtuu edellä mainittujen neljän ELY-keskuksen johtamana. Hankkeiden haku- ja käsittelyprosessit valmistellaan koko Suomessa kevään 2014 aikana ja niistä tiedotetaan projektien toteuttajille ja sidosryhmille aikanaan. Hankevalmisteluun ja hankkeiden toteuttamiseen liittyvä asiointi on mahdollista uudella ohjelmakaudellakin kaikissa ELY-keskuksissa hallinnointijärjestelmän muutoksista huolimatta.

Yritysrahoituksen osalta uusi ohjelmakausi käynnistyy 1.7.2014, jolloin myös uusi yritystukilaki astuu voimaan. Hanke on tukikelpoinen, jos se on alkanut vuoden 2014 puolella.

Hankekohtaisen hallinnon osalta tavoitteena on päästä täysin sähköiseen prosessiin jo ohjelmakauden alusta alkaen, paitsi yritysrahoituksen osalta.

Lisätietoja:

Johtaja Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4162


Regional information