Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Reformen av EU:s jordbrukspolitik påverkar utbetalningstidtabellen för jordbrukarstöden permanent från och med hösten 2023

Livsmedelsverket har publicerat en eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöden för åren 2023–2028. Från och med nästa år koncentreras avgifterna till december under ansökningsåret och följande vår. 

Reformerna av de arealbaserade stöden kommer att förändra såväl jordbrukarnas som förvaltningens arbete mer än någonsin under vårt medlemskap i Europeiska unionen.

Avgifterna koncentreras till slutet av året och det första halvåret följande år

EU finansierar många areal- och djurbaserade stöd. I Europeiska unionens rättsakter är grundregeln för den kommande perioden att stöden kan betalas tidigast den 1 december och senast den 30 juni följande kalenderår. Under vissa förutsättningar är det möjligt att betala förskottsbetalningar redan tidigare.

Livsmedelsverket har berett betalningstidtabellen tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet, som ansvarar för lagberedningen. I det lagpaket som för närvarande behandlas av riksdagen föreskrivs i vilket skede de administrativa kontrollerna, resultaten av arealövervakningen och gårdstillsynen i anslutning till iakttagandet och genomförandet av de olika stödvillkoren och åtgärderna ska vara innan utbetalningen av stöden kan inledas.

Läs mer