Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Sök koloradoskalbaggar också på fjolårets potatisåkrar

Koloradoskalbaggar har fram till slutet av juli 2015 hittats på totalt nio platser i Södra Karelen och Södra Savolax. Livsmedelssäkerhetsverket Evira framhåller att det nu är viktigt att kontrollera både fjolårets potatisåkrar och de skiften där potatis odlas i år.

På de platser där koloradoskalbaggar förekommer har skalbaggens alla utvecklingsstadier funnits, dvs. ägg, larver och fullvuxna. För tillfället är det ganska lätt att upptäcka skalbaggarna på potatisblasten, eftersom blasten nu är jämnt grön. Det går fortfarande att utrota skalbaggarna innan den nya generationen av fullvuxna skalbaggar, som utvecklats från larverna, hinner gräva ned sig i jorden för att övervintra.

Evira uppmanar alla som misstänker förekomst av koloradoskalbaggar att ringa till journumret 040 801 4407 (säkrast kl. 9–20, även på veckosluten).

För inspektionerna och bekämpningen svarar Eviras och närings-, trafik- och miljöcentralernas (NTM) inspektörer. Man ska inte själv börja bekämpa skalbaggarna, eftersom det försvårar myndigheternas möjligheter att lyckas med sina bekämpningsåtgärder.

Läs mera:


Regional information