Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

 

 

 Idéutlysningen inom Södra Finlands ERUF-program är riktat till aktörer som förverkligar miljöprojekt i huvudstadsregionen.

I Södra Finlands ERUF-program 2007-2013 öppnas en idéutlysning inom Prioriterat område 4, Utveckling av stora stadsregioner, för att till fullo förverkliga programmet. Det resterande beloppet som kan sökas för utveckling av metropolområdet är 13 000 euro. Bidraget beviljas för miljöprojekt inom huvudstadsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda). 

Eftersom beloppet är så litet bör projektet genomföras med kostnadsmodellen med engångsersättning (lump sum). Modellen med engångsersättning lämpar sig t.ex. för utredningsprojekt, kartläggningar och planering av restaurering av kulturhistoriska objekt och naturobjekt. Tiden för projektets förverkligande är i regel fram till utgången av 2014 eller i undantagsfall så att projektet avslutas senast den 31 mars 2015.

Den egna finansieringen bör vara minst 15 procent i finansieringsplanen.

Skicka en koncentrerad, fritt formulerad beskrivning av din idé (maximalt två sidor) per e-post till finansiären (taina.lommi(at)ely-keskus.fi, riitta.salasto(at)ely-keskus.fi) senast den 17 mars 2014.

Verksamhet som stöds:

  • Städers attraktionskraft, säkerhet, åtgärder som förbättrar stadsmiljön och främjar levande stadskultur
  • Gemenskap, delaktighet, åtgärder som stöder de boendes påverkningsmöjligheter och utvecklingen av medborgarsamhället

 

ESF-programmet i Fastlandsfinland 2007-2013 öppnar en idéutlysning inom samtliga prioriteringsområden för att till fullo förverkliga programmet.

Projektet kan förverkligas enligt kostnadsmodellerna flat rate eller lump sum. Den sökande bör vara beredd att påbörja och förverkliga projektet med stram tidtabell. Tiden för projektets genomförande är i regel fram till utgången av 2014 eller i undantagsfall så att projektet avslutas senast den 31 mars 2015.

Den egna finansieringen bör vara minst 15 procent i finansieringsplanen.

Skicka en koncentrerad, fritt formulerad beskrivning av din idé senast den 31 mars 2014 (maximalt två sidor) per e-post till finansiären: taina.lommi(at)ely-keskus.fi tai riitta.salasto(at)ely-keskus.fi

Programperioden närmar sig sitt slut och de sista finansieringsbesluten görs våren 2014.

De projektidéer som lämnats in inom utsatt tid bedöms under första veckan i april. De som klarat gallringen kan lämna in sin ansökan till EURA2007-systemet.

 


Regional information