Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Etelä-Savon TE-toimisto vahvistaa kuntakumppanuuksia ja yritysasiakkuuksia (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon TE-toimiston johto ja työnvälityksen asiantuntijat vierailevat kaikissa Etelä-Savon kunnissa loppuvuodesta 2014 ja alkuvuodesta 2015. Tapaamisissa vahvistetaan yritysyhteistyötä ja markkinoidaan TE-palveluja. Hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassa painotetaan TE-palveluiden vahvempaa markkinointia ja tiiviimpiä kumppanuussuhteita. Myös tiedottamista TE-toimiston palvelumuutoksista jatketaan. 


Regional information