Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralen i Södra Österbotten blir riksomfattande kontaktpunktsmyndighet för tillståndsförfaranden i anslutning till förnybar energi

En riksomfattande kontaktpunktsmyndighet inrättas för att göra det smidigare med tillståndsförfaranden i anslutning till förnybar energi. Funktionen grundar sig på en lag som nyligen stadfästs och enligt lagen är det NTM-centralen i Södra Österbotten som blir kontaktpunktsmyndighet. Lagen träder i kraft 30.6.2021 och då inleds också kontaktpunktsmyndighetens verksamhet.

Kontaktpunktsmyndigheten är en ny myndighet som betjänar hela landet och har som uppgift att centraliserat ge rådgivning om tillståndsförfaranden och administrativa förfaranden till projektutvecklare, utarbeta en handbok som stöd för projektutvecklare samt följa upp tidsfristerna för tillstånd och delta i beslutsfattandet som gäller tidsfristerna. Elektronisk kommunikation utgör en viktig del av verksamheten.Den centraliserade rådgivningen och elektroniska kommunikationen betjänar särskilt dem som ska främja genomförandet av olika projekt.Verksamheten gäller såväl tillståndsprocesser som andra administrativa processer, såsom planläggning.

Läs mera:

NTM-centralen i Södra Österbotten blir riksomfattande kontaktpunktsmyndighet för tillståndsförfaranden i anslutning till förnybar energi (NTM-centralens pressmeddelande 22.1.2021)