Navigeringsmeny

Regional information

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett utlåtande om MKB-programmet för Kierto Ympäristöpalvelut Oy:s behandlingsanläggning för farligt avfall i Korsholm (landskapen i Österbotten)

Kierto Ympäristöpalvelut Oy har 15.4.2020 skickat till NTM-centralen i Södra Österbotten ett program för miljökonsekvensbedömning, som gäller verksamheten vid en behandlingsanläggning för farligt avfall i Korsholm. I avfallsbehandlingsanläggningen kommer man att sortera styckegods av farligt avfall och ha behandlingsprocesser för farligt avfall i vätskeform för oljehaltigt vatten, oljor, metallhaltiga syra- och alkaliska lösningar, lösningsmedelshaltigt vatten, industriavloppsvatten och glykollösningar.

Kontaktmyndigheten har tagit emot 12 utlåtanden och expertkommentarer. Det har inte kommit några åsikter. I egenskap av kontaktmyndighet har NTM-centralens gett utlåtande 22.6.2020, i vilket ansågs att bedömningsprogrammet är tillräckligt. Kontaktmyndigheten förutsätter dock att avledningsvägen för dagvatten samt konsekvenserna utreds i konsekvensbedömningen. För att möjliggöra en tillräckligt tillförlitlig bedömning förutsätter kontaktmyndigheten att konsekvenserna av lukt och VOC-utsläpp från verksamheten bör bedömas med hjälp av spridningsmodellering. Vid bedömningen bör särskild uppmärksamhet fästas vid beredskapen för undantags- och störningssituationer.

Bedömningsprogrammet och NTM-centralens utlåtande finns i sin helhet på adress

Mer information:

  • Överinspektör Jutta Lillberg-Puskala, tfn 0295 027655

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)