Navigeringsmeny

Regional information

NTM-centralen i Södra Österbotten minskar turerna inom busstrafiken från och med måndag 23.3.2020 med anledning av coronaviruset (landskapen i Österbotten)

Busstrafiken som upphandlats av NTM-centralen i Södra Österbotten måste anpassas på grund av att skolor och andra läroanstalter har stängts. NTM-centralen i Södra Österbotten upphandlar busstrafik i landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten.

En del av skolskjutsarna har avbrutits fr.o.m. 18.3. och resten av den trafik som i huvudsak betjänar skolor och läroanstalter kommer att avbrytas fr.o.m. 23.3. Avbrottet gäller till och med 13.4. eller längre, om skolorna fortsättningsvis hålls stängda.

En lista över läget med turerna inom busstrafiken som upphandlats av NTM-centralen i Södra Österbotten finns i tabellen (se länken nedan). Tabellen uppdateras vid behov en gång om dygnet. Uppgifterna kan också sökas via trafikanternas och  Matkahuoltos webbplatser.

De som använder sig av offentlig persontrafik bör förbereda sig på förändringar i tidtabellerna, indragna turer och tidvisa avbrott i trafiken.

NTM-centralen följer upp hur läget utvecklas och reagerar enligt behövliga delar på situationen. Då passagerarmängden minskar och om läget drar ut på tiden är det skäl att förbereda sig på att ytterligare turer dras in fr.o.m. 30.3.2020.

Anvisningar till passagerarna:

  • Använd inte offentliga transportmedel om du är sjuk.
  • Använd mobilbiljett eller resekort för att betala resan, undvik att använda kontanter.
  • Se till att du hostar eller nyser i en pappersnäsduk eller i ärmen. Släng pappersnäsdukar i skräpkorgen direkt efter användning.  
  • Ha handskar på dig. På detta sätt minskar risken för smittspridning som sker från människors händer via handtagen på bänkarna. Du kan minska risken för smitta genom att undvika att med bara händer röra sådana ytor som många människor tar i.  
  • Undvik att röra ansiktet och skaka inte hand. 
  • Undvik onödigt resande.
  • Tvätta händerna ofta och noggrant.

Mer information under tjänstetid (för media):

NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • kollektivtrafikansvarig Miika Hautala, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi
  • projektchef för kollektivtrafik Anders Pulkkis, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)