Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Nya publikationer från NTM-centralen i Södra Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten har gett ut följande nya publikationer som finns bestående sparade i publikationsarkivet Doria:

Kyrönjoen vesistötyöt : Kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuonna 2013
Tolonen, Mika
Raportteja : 76/2014
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Julkaisun pysyvä osoite http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-105-6

Guide för lämpliga undersökningsmetoder av marina miljön havsplanering : Rapport framtagen inom SeaGIS-projekt
Perus, Jens
Raportteja : 64/2014
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Julkaisun pysyvä osoite  http://urn.fi/URN:ISBN: 978-952-257-075-2 

Opas ojitusyhteisölle uoman kunnossapito- ja peruskorjaushankkeeseen
Leppiniemi, Outi
Opas: 3/2014
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Julkaisun pysyvä osoite http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-100-1

Även tidigare publicerat material förs in i publikationsarkivet. Publikationsdatum framgår av publikationen.


Regional information