Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralen i Södra Österbotten har gjort en anvisning för innehavare av torvutvinningsområde som övergår till efteranvändning (landskapen i Österbotten

Anvisningen är avsedd för markägare, som återfår eller köper ett torvutvinningsområde som tagits ur produktionsbruk.


Med avsikt på miljön är det är tillrådligt att ett område som har tagits ur torvutvinningsbruk så snabbt som möjligt övergår till eftervård och därmed tillåts att få ett växttäcke. Olika eftervårdsformer är exempelvis beskogning, odling, anläggande av våtmarker och återställande av myrmark. Markägaren rekommenderas att vara i kontakt med den regionala NTM-centralen om hen vill ha noggrannare uppgifter om eller är osäker på vilken markanvändningsform som är lämpligast för området.

​​​​​​​

Kuva turvetuotantoalueesta