Navigeringsmeny

Regional information

Cheferna för NTM-centralen i Södra Österbottens enheter har valts (Landskapen i Österbotten)

Cheferna för NTM-centralen i Södra Österbottens enheter på ansvarsområdena för näringar, arbetskraft och kompetens, trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser har valts till nya, femåriga och tidsbundna uppgifter.

Ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens har landsbygdsenheten, enheten för sysselsättning och kompetens samt centralen för företagstjänster. Ritva Rintapukka fortsätter som chef för landsbygdsenheten såsom även Jari Aaltonen som chef för enheten för sysselsättning och kompetens. Johanna Olsson har börjat som chef för centralen för företagstjänster. På den gemensamma centralen för företagstjänster, som inledde verksamheten i början av år 2020, är experterna vid NTM-centralen i Södra Österbottens och TE-byråns företagstjänster samt också Business Finlands aktörer verksamma. Mika Soininen är direktör för ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens. Soininen är också överdirektör för NTM-centralen i Södra Österbotten.

Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur har enheten för trafiksystem och enheten för planering av väghållningen. Jarmo Salo fortsätter som chef för enheten för trafiksystem och Janne Ponsimaa har börjat som chef för enheten för planering av väghållningen. Anders Östergård är direktör för ansvarsområdet för trafik och infrastruktur.

Ansvarsområdet för miljö och naturresurser har miljöskyddsenheten, enheten för områdesanvändning och vattentjänster, enheten för vattenresurser och naturskyddsenheten. Päivi Kentala fortsätter som chef för miljöskyddsenheten såsom även Jyrki Palomäki som chef för enheten för områdesanvändning och vattentjänster, Liisa Maria Rautio som chef för enheten för vattenresurser och Leena Rinkineva-Kantola som chef för naturskyddsenheten. Karoliina Laakkonen-Pöntys är direktör för ansvarsområdet för miljö och naturresurser.

Ansvarsområdena för trafik och infrastruktur samt miljö och naturresurser är verksamma i landskapen Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. Ansvarsområdet för näringar, arbetskraft och kompetens är verksamt i landskapet Södra Österbotten. NTM-centralen i Södra Österbotten har verksamhetsställen i Seinäjoki, Vasa och Karleby.

Organisationsschema

Mer information:

Överdirektör Mika Soininen, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 403

Direktör Anders Östergård, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi, tfn 0295 027 766

Direktör Karoliina Laakkonen-Pöntys, fornamn.efternamn@ntm-centralen.fi, tfn 050 344 2414

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)