Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Etelä-Karjalan Yrittäjien Superpäivä!
Yrittäjyyden iloa ja syvällistä kokemusta yrittäjiltä yrittäjille ja sidosryhmille!  
(Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Yrittäjien Superpäivä kokosi Etelä-Karjalan yrittäjät, sidosryhmät ja Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen verkoston pohtimaan miten on yhteistyö sujunut ja toisaalta miten sitä voitaisiin kehittää vieläkin sujuvammaksi. Aamupäivällä yrittäjät kertoivat kokemuksistaan ja iltapäivällä yrittäjä ja yrittäjäksi aikova voi sopia henkilökohtaiset treffit juuri sen tahon kanssa jonka kanssa halusi keskustella.

Outi Pikkusilta Jotex Engineering Oystä kertoi että yritysrahoituksen saaminen on mahdollista! Keskeistä on pitää kirkkaana mielessään oma liiketoimintaideansa ja se, mihin rahoitustukea tarvitsee. Elävät tarinat yrittäjiltä yrittäjille, rikkaat kokemukset oppilaitosyhteistyöstä ja sijoitustoiminnasta olivat kiehtovaa kuultavaa ja tarjosivat monipuolisen kuvan julkisen ja yksityisen sektorin yhteistoiminnasta Kaakon kulmalla.

Marko Pollari Lappeenrannan Energia Oy:stä esitteli henkilöstön ammatillista lisäkoulutusta oppisopimuskoulutuksena. Lisäkoulutuksia on mahdollista hankkia melko pienellä rahalla, mutta toki lisäksi tarvitaan yrityksen omia työpanoksia.

Toimitusjohtaja Jouni Okko Ylämaa Groupista kertoi mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että sijoittaja kiinnostuu ja sijoittaa yritykseen: selkeä liiketoimintamalli, realistinen liiketoimintasuunnitelma, tuotteen suojaaminen, yrittäjän ja sijoittajan henkilökemiat. Sijoittajan kannalta myös taloudellinen tuotto on keskeistä.

Riina Salmimies Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta esitteli caseä LUT – Outotec; yhteistyötä vuodesta 2005 tutkimusprojektien muodossa. Neste/kiinteä -erotustekniikan lahjoitusprofessuuri 2008-2012, professuuri on uusittu vuosille 2013-2017. Miten yritys hyötyy yhteistyöstä? Yhteistyökumppani kouluttaa uutta työvoimaa. Yhteistyökumppani tuottaa yrityksille tietoa, joka johtaa teknologisiin tai taloudellisiin parannuksiin.

Hiskin Nettivideot Tmi: "Oma tieni meni harrastamisesta, diplomi-insinööriydestä vakavaksi harrastajaksi, palkituksi ja arvostetuksi elokuvantekijäksi breakdancen saralla ja lopulta videoiden tekijä yrittäjäksi, jolla on maisterin koulutus tekniikan alalla." Videoista linkkejä esitysmateriaaleissa. Kannattaa tutustua!

Palveluesimies Tiia Piikki Kaakkois-Suomen TE-toimistosta kertoi uudistuvista TE-palveluista yrityksille, työnantajille, työnhakijoille ja yhteistyökumppaneille. Perustehtävänä on osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen.

Etelä-Karjalan aluekummi Olli Naukkarinen kertoi yrityskummitoiminnasta, joka on vapaaehtoistyötä. Yrityskummi ei saa toiminnastaan palkkaa eikä mentoroinnista veloiteta yrittäjältä maksua. Yrityskummi on yrittäjän tai yrittäjäksi aikovan luottamuksellinen keskustelukumppani ideoiden kehittelyssä. Hän on yrittäjän sparraaja, valmentaja.

          

Yrittäjien Superpäivän iltapäivä oli varattu Yritysklinikalle, jossa yrityksillä oli mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa haluamaltaan asiantuntijalta. Yrittäjät pitivät Superpäivää onnistuneena ja piristävänä tapahtumana aurinkoisen syksyn keskellä.

Yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELO -foorumi (Kaakkois-Suomen elinikäisen oppimisen ja ohjauksen yhteistyöryhmä):

  • Kaakkois-Suomen ELY-keskus
  • Kaakkois-Suomen TE -toimisto
  • Wirma Lappeenranta Oy
  • Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
  • Keksintösäätiö
  • Saimaan ammattiopisto Sampo
  • Saimaan ammattikorkeakoulu Oy
  • Lappeenrannan teknillinen yliopisto.

Lämpimät kiitokset onnistuneesta yhteisestä tilaisuudesta yrittäjyyden edistämiseksi!

Esitysmateriaalit:
Pikkusilta - Julkisella rahoituksella potkua liiketoimintaan (businessinnovations.fi)
Pollari - Täsmä- ja rekrytointikoulutuksella henkilöstö timmiin kuntoon (businessinnovations.fi)
Okko - Miten saada businesenkelit ja pääomasijoittajat kiinnostumaan ja sijoittamaan kasvuyritykseen  (businessinnovations.fi)
Salmimies - Hedelmällistä oppilaitosyhteistyötä (businessinnovations.fi)
Hämäläinen - Starttiraha ja aloittamisen neuvonta ja tuki on tärkeää (businessinnovations.fi)
Piikki - Uudistuvat TE-palvelut (businessinnovations.fi)
Naukkarinen - Yrityskummitoiminta Etelä-Karjalassa (businessinnovations.fi)

   

 


Regional information