Navigeringsmeny

Regional information

Mästartunneln i Alberga i Esbo stängs nattetid under tiden 24.6 –17.7.2020

I Mästartunneln i Alberga i Esbo monteras kamerasystem 24.6–17.7.2020. Man strävar efter att i första hand utföra arbetet nattetid kl. 24.00–05.30, under vilken tid ena Mästartunnelns tunnelrör med fyra filer stängs. Under monteringsarbetet som utförs dagtid stängs endast enstaka körfiler. Under arbetet dirigeras trafiken i Mästartunneln till ersättande körfiler eller till en omväg.

Trafikledningssystemet förnyas som en del av den mer omfattande saneringen av Mästartunnelns tekniska system.

Mästartunneln på Ring I är en av Finlands livligast trafikerade tunnlar och genom den kör nästan 80 000 bilar dagligen.

 

Mer information

NTM-centralen, underhållsansvarig Tuomo Ratia, tuomo.ratia(at)ely-keskus.fi, tfn 0295 020 927

 

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)