Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Förslag på beredskap för mottagande av flyktingar och beslut om kommunplatser

NTM-centralen i Österbotten har förmedlat aktuell information till kommunerna i sitt område om situationen för personer 
som får tillfälligt skydd, asylsökande och kvotflyktingar och föreslår att kommunerna förbereder sig på att ta emot flyktingar. Som 
en del av beredskapen ombeds kommunerna fatta beslut om kommunplatser. 

Kommunerna ombeds meddela NTM-centralen i Österbotten kommunplatserna för år 2023 senast den 6.12.2022 kotouttaminen.pohjanmaa@ely-keskus.fi  
-    för kvotflyktingar 
-    för akuta fall 
-    för personer som fått tillfälligt skydd
-    minderåriga som anlänt utan vårdnadshavare och
-    asylsökande som fått uppehållstillstånd. 

Dessutom ombeds kommuner som inte har ett mottagningsavtal med NTM-centralen i Österbotten, men som vill ingå ett mottagningsavtal 
för att få ersättning, att kontakta NTM-centralen i Österbotten snarast och inleda utarbetandet av integrationsprogrammet.  
 

Förslag på beredskap för mottagande av flyktingar och beslut om kommunplatser (PDF)