Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Kraftig ökning på 25 procent i antalet ansökningar om specialtransporter

Finlands snabba övergång till fossilfri energi återspeglas också i antalet ansökningar om specialtransporttillstånd som kommit till NTM-centralen. Det snabbt växande vindkraftsbygget har ökat antalet ansökningar med 25 procent i år. Finland upplever nu en kraftig högkonjunktur, vilket enligt vår långa erfarenhet direkt korrelerar med antalet specialtransporter.

Energiproduktionen genom vindkraft hjälper den finländska ekonomin att nå jämna steg med den internationella gröna tillväxten. Det finns nu 800 väderkvarnar i Finland och ytterligare 700 kommer att byggas under de närmaste åren. Transporterna koncentreras för närvarande till områdena Mellersta Finland och Österbotten. Rekordmånga specialtransporter lastade med väderkvarnar rör sig nu på Finlands västkust där det blåser mest.

NTM-centralen i Birkaland handlägger i genomsnitt 17 500 tillstånd för väghållning per år, varav de flesta, 10 000 st., är transporttillstånd. Tillstånd för väghållning handläggs också regionalt vid andra NTM-centraler. 

Läs mera:

Kraftig ökning på 25 procent i antalet ansökningar om specialtransporter (NTM-centralens meddelande 8.11.2021)