Navigeringsmeny
Vattensituationen - ingressi

Vattensituationen

NTM-centralerna följer vattenståndet i sjöarna och vattendragen samt vattnets kvalitet i samarbete med Finlands miljöcentral (SYKE). NTM-centralerna styr och utvecklar regleringen av sjöarna och vattendragen.

Information om vattensituationen:


Regional information


Regional information

Aktuell vattensituation - Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten

(NTM-centralen i Södra Österbotten ansvarar för miljöfrågorna i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten)

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten följer upp vattenståndet och förändringar i vattenkvaliteten och styr regleringen av vattendragen enligt väderprognoserna. Det är alltid räddningsverket som i första hand bär ansvar för räddningsverksamheten.  Den som hotas av översvämning ska ta kontakt direkt med räddningsverket, tfn 112.

Vattensituationen följs upp och regleringen sköts med hjälp av Finlands miljöcentrals system med vattendragsmodeller. Modellerna visar vattensituationen i vattendragsområdet och hur den utvecklas. De viktigaste prognoserna och övriga beräkningsmodeller enligt vattendragsmodellen finns på miljöförvaltningens webbplats miljo.fi under följande länk:

Mer information

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto puh 0295 027 794, ställföreträdare vattenhushållningsexpert Kristiina Kastman tfn 0295 028 021
  • Enhetschef Liisa Maria Rautio (översvämningschef), tfn 0295 027 919, gruppchef Kim Klemola tfn 0 295 027 829