Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

 

Det ostadiga vädret har minskat blomningarna av blågrönalger

Det ostadiga och blåsiga vädret har minskat blomningarna av blågrönalger. I havsområdena har man endast ställvis observerat blågrönalger, främst på kusten. I sjöarna har det fortsättningsvis observerats betydligt mindre blågrönalger än normalt för tidpunkten.

Läs mera:

Regionala meddelanden:

 


Regional information