Navigeringsmeny

Regional information

De första officiella observationerna av blågröna alger har rapporterats i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Vecka 26 observerades sommarens första förekomster av blågröna alger på NTM-centralens algkontrollplatser i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. På de riksomfattande algkontrollplatserna observerades lite alger i såväl Ähtärinjärvi som i Kuortaneenjärvi. Ytvattnen har värmts upp och det har gjort att algförekomster har bildats i juni. Enligt myndigheternas observationer är ytvattnets temperatur för tillfället 22,2 grader i Hinjärvi i Närpes och 21,6 grader i mätpunkten vid Halkosaari i Lappajärvi.

Under den gångna veckan har medborgarna i stor utsträckning registrerat sina algobservationer i järvi-meriwiki.  Enligt medborgarnas observationer har under denna vecka förekommit lite alger i Iso Liesjärvi, Stora Seljes, på Sahi badstrand i Lappajärvi och i Alavudenjärvi. Enligt medborgarnas uppgifter observerades rikligt med blågröna alger i Ranta-Töysä i Alavus. Algobservationer kan meddelas i järviwiki (www.jarviwiki.fi) eller genom att ringa alguppföljningstelefonen på nummer 0295 027 990.

Blågröna alger förekommer naturligt i våra vattendrag. När förhållandena är gynnsamma kan de blågröna algerna orsaka massförekomster. I synnerhet varmt och vindstilla väder gör att blågröna alger stiger upp som grönaktiga flak till vattenytan. Till en början har rikliga algförekomster formen av grönaktiga eller gulaktiga stickor, korn eller små bollar. Till slut kan algförekomsten stiga upp till vattenytan som algflak och när de sedan flyter in mot stranden ser de ut som tjock målfärg eller ärtsoppa. Det är inte tillrådligt att använda vatten som innehåller rikligt med blågröna alger, eftersom blågröna alger kan orsaka bl.a. hudsymptom, irriterade ögon, svindel och illamående. I synnerhet småbarn och husdjur ska hållas bort från vatten där det finns blågröna alger.

Mer information:

  • Alguppföljningstelefon 0295 027 990
  • www.jarviwiki.fi

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)