Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

De första landsbygdsutvecklingsprojekten kan börja ansöka om utbetalning i juni

De som genomför projekt för landsbygdsutveckling kan nu börja ansöka om utbetalning i e-tjänsten Hyrrä. Genomförarna kan ansöka om utbetalning efter att ha fått ett positivt stödbeslut för sina projekt.

 I det här skedet kan e-ansökan om utbetalning göras bara av sökande som har fått ett elektroniskt stödbeslut eller vars pappersbeslut har registrerats i det elektroniska systemet i efterhand. Förskottsbetalning är det för närvarande lönt att ansöka om bara i undantagsfall. Sökandena gör därför klokt i att före ansökan om utbetalning kontakta den Leadergrupp eller NTM-central som finansierar projektet.

När sökanden har lämnat in sin utbetalningsansökan via Hyrrä kan NTM-centralen börja behandla den. NTM-centralerna börjar fatta utbetalningsbeslut under sommaren. Efter utbetalningsbeslutet betalas stödet in på sökandens konto. En del av de projekt för vilka utbetalning söks kommer att inspekteras före utbetalningen, och stöd för dem kan betalas först efter inspektionen.

Läs mera:


Regional information