Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Prognos: Sysselsättningen förbättras redan i år

Sysselsättningsgraden stiger redan i år till 68,3 procent och nästa år till 68,8 procent.  År 2015 var sysselsättningsgraden 68,1 procent. Positiva tecken syns i synnerhet inom byggverksamhet. Ökningen av arbetslösheten avstannar, men däremot ökar antalet långtidsarbetslösa.

Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets arbetsmarknadsprognos på kort sikt som publicerades den 3 maj 2016. I prognosen granskas bl.a. utvecklingen av sysselsättningen och arbetskraften från år 2015 till år 2017.

Läs mera:


Regional information