Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

För projekt inom förutsedd strukturomvandling fördelas 16 miljoner euro

Arbets- och näringsministeriet tilldelade den 17 juni 2015 NTM-centralerna 16 078 000 euro för projekt inom förutsedd strukturomvandling. Bevillningsfullmakten används i synnerhet för små och medelstora företags (SMF-företag) projekt i hela landet.

Läs mera:


Regional information