Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Förhandsinformation om 2017 års ansökan för pilotprojekt inom projektet Finland – mitt hem

I december 2016 öppnar NTM-centralen i Tavastland en riksomfattande ESF-ansökan inom åtgärdshelheten Finland - mitt hem rörande det särskilda målet 6.1: Främja sysselsättningen bland unga och andra personer med svag ställning på arbetsmarknaden i verksamhetslinjen 3 Sysselsättning och arbetskraftens rörlighet inom programmet Hållbar tillväxt och jobb 2014-2020.

Nu söker man projekt som utvecklar modeller för arbets-, utbildnings- eller företagarskapshandledning för invandrare som varit arbetslösa länge och vars grundläggande sysselsättningsfärdigheter är bristfälliga på grund av att de varit borta från arbetsmarknaden länge, de har avbrutit integrationsutbildningen eller de inte alls deltagit i integrationsutbildning till exempel på grund av familjeledigheter.

Ansökningsinfo 2.12.2016

Ansökningsinfon ordnas på fredag den 2 december 2016 kl. 13–16 i Paasitorni i Helsingfors, och man kan även delta genom videokonferens. Ansökningsinfons program, ansökans närmare viktningar, ansökningsannonsen och inlämningsdatum för ansökningar publiceras i början av december på rakennerahastot.fi/sv/hakuajat.

Mer information:

projektchef Ilona Korhonen, ilona.korhonen@ely-keskus.fi, 0295 020 972


Regional information