Nyheter 2023

Regional information

Nyheter 2022

NTM-centralernas utvecklingstjänster för företag fortsatte att vara populära år 2022

Företagen använde aktivt utvecklingstjänsterna för företag år 2022. Företagen använde tjänsterna särskilt för att förnya sin verksamhet och var mycket nöjda med den service de fick. Tjänsterna är tillgängliga för små och medelstora företag även år 2023.

År 2022 använde cirka 3 800 företag NTM-centralernas tjänster Analys, Konsultering och Utbildning. Företagen använde tjänsterna särskilt för att förnya verksamheten, kartlägga nya marknader och planera ägarbyten. Dessutom var företagen intresserade av att utveckla marknadsföringen. Den totala efterfrågan på tjänster har inte förändrats nämnvärt jämfört med år 2021. Jämfört med året innan ökade särskilt tjänsten för Konsultering i popularitet, men tjänsten Analys användes mindre än året innan. År 2022 började tjänsterna för Utbildning åter genomföras som närutbildning, vilket syntes i en ökad efterfrågan på tjänsterna under hösten.  Efterfrågan på utbildningar har dock ännu inte återgått till samma nivå som före coronaepidemin.  NTM-centralerna fattade 749 beslut inom Analys och  3 142 beslut för Konsultering. Dessutom inledde NTM-centralerna 43 utbildningar där 517 personer deltog. Flest tjänster beviljade man företag i Nyland, Birkaland och Egentliga Finland. NTM-centralerna använde sammanlagt cirka 17,6 miljoner euro för anskaffning av tjänster.

Bra respons på sakkunnig och flexibel service

Varje företag som använt tjänsten gav efter att tjänsten upphört respons på tjänsten. År 2022 gav kunderna både serviceproducentföretagen och NTM-centralen ett betyg på 4,7 på skalan 1-5. I kundernas verbala respons får man särskilt beröm för serviceproducenternas sakkunskap samt tjänsternas behovsorientering och flexibilitet. Kunderna har upplevt att tjänsterna är nyttiga och många företag har använt tjänsterna flera gånger.

Tjänsterna erbjuds även år 2023

Utvecklingstjänsterna för företag står till företagens förfogande även år 2023. Tjänsterna består av tjänster för Analys, Konsultering och Utbildning. Tjänsterna lämpar sig för små och medelstora företag som har minst en räkenskapsperiod bakom sig och förutsättningar för lönsam verksamhet. Konsultering om kommersialisering av innovationer kan beviljas företaget redan under dess första verksamhetsår. Det finns inga branschbegränsningar och tjänsterna är tillgängliga överallt i Finland med undantag av Åland. År 2023 kan NTM-centralerna använda cirka 16,7 miljoner euro för anskaffning av utvecklingstjänster för företag.

I tjänsten Analys kartläggs företagets nuvarande situation och utvecklingsmöjligheter. I tjänsten Konsultering får företaget sakkunnighjälp för att utveckla företaget och tjänsten Utbildning är avsedd för att utveckla företagsledningens och nyckelpersonernas affärskompetens. I tjänsterna Analys och Konsultering är ansökan fortlöpande och ansökningarna behandlas inom cirka tio dagar. Utbildningar inleds regelbundet i alla NTM-centralers områden.  Tjänsterna stöds av NTM-centralen. Företaget betalar endast självriskandelen.

Utvecklingstjänster för företag som beviljats år 2022 enligt landskap

Landskap

Analys, st

Konsultering, st

Utbildning, antal personer som deltagit

Euro

Södra Karelen

16

39

30

319 846

Södra Österbotten

49

129

50

875 085

Södra Savolax

19

94

14

534 626

Egentliga Tavastland

24

88

10

462 706

Kajanaland

13

31

22

249 916

Mellersta Österbotten

16

44

5

248 521

Mellersta Finland

29

164

45

976 459

Kymmenedalen

10

30

 

137 665

Lappland

30

102

37

656 797

Birkaland

65

389

55

2 167 020

Österbotten

11

94

34

634 291

Norra Karelen

12

93

9

465 924

Norra Österbotten

70

161

37

958 522

Norra Savolax

21

226

14

1 101 486

Päijänne-Tavastland

28

100

21

571 865

Satakunta

26

107

39

718 328

Nyland

256

868

50

4 336 946

Egentliga Finland

54

383

45

2 189 697

Alla sammanlagt

749

3 142

517

17 605 699

 

Mer information