Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

ELY-keskusten ylijohtajat: Aluehallintoa uudistettava asiakas- ja tehtävälähtöisesti

"Aluehallintoa on uudistettava sen tehtävien, asiakaslähtöisyyden ja vaikuttavuuden pohjalta.  Muutokset palvelujen tuottamis- ja tarjontatavoissa edellyttävät kokonaisvaltaisia muutoksia. Näihin muutoksiin ELY-keskuksissa on tarvetta ja suurta halukkuutta" toteavat ELY-keskusten ylijohtajat  yhteisessä kannanotossaan aluehallinnon uudistamisesta.

Valtion aluehallinnon tehtävät tulee organisoida valtakunnallisesti, suuralueille tai alueellisesti tehtävän tarkoituksenmukaisen hoitamisen, asiakaspalvelun saatavuuden ja toiminnan vaikuttavuuden näkökulmasta. ELY-keskusten ja niiden toimialueella toimivien TE-toimistojen yhdistäminen tulee saattaa loppuun. Monien valtion aluehallinnon tehtävien hoitaminen edellyttää riittävää määrää toimivaltaisia toimipaikkoja kattavasti eri puolella Suomea.

Tehtävistä riippuen valtionhallinnon tehtäviä voidaan prosessimaisesti johtaa valtakunnallisesti, suuralueilla tai maakuntatason alueilla.  Samaan tavoitteeseen pyrkivien ja samaa asiakasta palvelevien prosessien valitsemisesta, kokoamisesta ja koordinoinnista alueilla on myös huolehdittava. Tämä valtionhallinnon vaikuttavuuden kannalta välttämätön johtamis- ja koordinointitehtävä on viimeaikaisissa muutoksissa jäänyt huolestuttavan vähälle huomiolle.

Monialaisessa valtion aluehallinnossa tarvitaan johtamista myös alueilla. Samassa toimipaikassa tai toimialueella toimivan henkilöstön, kumppanuuksien, yhteistyön ja asiakkuuksien johtaminen on järjestettävä siten, että valtionhallinnolla on yhtenäinen linja ja kasvot myös uudistuneessa aluehallinnossa.

Lue lisää:

 


Regional information