Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

ELY-keskusten vesihuoltotehtävät on keskitetty 1.1.2022 alkaen Etelä-Savon ELY-keskukseen (Kainuu)

Tavoitteena on vahvistaa ELY-keskusten vesihuoltotehtävien yhtenäistä johtamista ja toimintatapoja sekä turvata alueiden tasapuolinen palvelu. Muutos on osa kansallista vesihuoltouudistusta, joka etsii ratkaisuja vesihuoltoalan haasteisiin.

Keskittäminen koskee maa- ja metsätalousministeriön ohjauksessa olevia vesihuoltotehtäviä kuten:

  • vesihuoltolain mukaista valvontaa
  • asiantuntijapalvelua
  • muita vesihuollon viranomaistehtäviä

Muutos ei koske jätevedenpuhdistamoiden lupavalvontaa, tai pohjavedensuojelun viranomaistehtäviä tai niihin liittyviä asiantuntijatehtäviä.

ELY-keskusten yhteistyö alueiden toimijoiden kanssa jatkuu ennallaan. Myös käynnissä olevat ja suunnitellut yhteistyöhankkeet jatkuvat normaalisti. Monipaikkaisessa työskentelyssä hyödynnetään ELY-keskusten vesihuoltoasiantuntijoiden paikallisasiantuntemus. Yhteydet alueellisiin ja paikallisiin sidosryhmiin säilyvät vahvana myös jatkossa, eivätkä asiantuntijoiden sijoituspaikat muutu.

Uuden vesihuoltopalvelut-yksikön päälliköksi on valittu Jyrki Lammila.

Jyrki Lammilan yhteystiedot:

Jyrki Lammila
Vesihuoltopäällikkö
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
p. 0295 022 890

Vesihuoltolain perusteella pyydettävät lausuntopyynnöt pyydetään jatkossa toimittamaan Etelä-Savon ELY-keskuksen kirjaamoon:

Vesihuoltopalvelut-yksikkö
Etelä-Savon ELY-keskus
kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

Vesihuoltotehtäviä Kainuussa hoitaa vesitalousasiantuntija Timo Piirainen.
Kainuun ELY-keskus
Ympäristö ja luonnonvarat/Ympäristön kehittäminen-yksikkö
p.0295023877
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi