Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

Vid NTM-centralerna ledigförklaras tjänster som direktörer för ansvarsområdet

Vid NTM-centralerna ledigförklaras tjänster som direktörer för ansvarsområdet. Vi önskar att ansökningarna i första hand lämnas in via det elektroniska rekryteringssystemet valtiolle.fi, senast den 13 juni 2014 före kl. 16.15

1. Vid centralerna ledigförklaras följande tjänster som direktörer för ansvarsområdet näringar, arbetskraft och kompetens som tillsätts för högst fem år:

 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, huvudsakligt verksamhetsställe Helsingfors (arbetsnumret 540-225-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Tavastland, huvudsakligt verksamhetsställe Lahtis (540-226-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, huvudsakligt verksamhetsställe S:t Michel (540-227-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax, huvudsakligt verksamhetsställe Kuopio (540-228-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen, huvudsakligt verksamhetsställe Joensuu (540-229-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland, huvudsakligt verksamhetsställe Jyväskylä (540-230-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, huvudsakligt verksamhetsställe Seinäjoki (540-231-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Österbotten, huvudsakligt verksamhetsställe Vasa (540-232-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten, huvudsakligt verksamhetsställe Uleåborg (540-233-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, huvudsakligt verksamhetsställe Kajana (540-234-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland, huvudsakligt verksamhetsställe Rovaniemi (540-235-14)

2. Vid centralerna ledigförklaras följande tjänster som direktörer för ansvarsområdet miljö och naturresurser som tillsätts för högst fem år:

 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland, huvudsakligt verksamhetsställe Åbo (arbetsnumret 700-24-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, huvudsakligt verksamhetsställe Kouvola (700-25-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax, huvudsakligt verksamhetsställe S:t Michel (700-26-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax, huvudsakligt verksamhetsställe Kuopio (700-27-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Karelen, huvudsakligt verksamhetsställe Joensuu (700-28-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland, huvudsakligt verksamhetsställe Jyväskylä (700-29-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, huvudsakligt verksamhetsställe Seinäjoki (700-30-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten, huvudsakligt verksamhetsställe Uleåborg (700-31-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, huvudsakligt verksamhetsställe Kajana (700-32-14)

3. Vid centralerna ledigförklaras  följande tjänster som direktörer för ansvarsområdet trafik och infrastruktur som tillsätts för högst fem år:

 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, huvudsakligt verksamhetsställe Helsingfors (arbetsnumret 450-66-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Birkaland, huvudsakligt verksamhetsställe Tammerfors (450-67-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, huvudsakligt verksamhetsställe Kouvola (450-68-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Savolax, huvudsakligt verksamhetsställe Kuopio (450-69-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, huvudsakligt verksamhetsställe Seinäjoki (450-70-14)
 • Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten, huvudsakligt verksamhetsställe Uleåborg (450-71-14)

Direktörstjänsterna är gemensamma för respektive central och de tillsätts från och med den 1 januari 2015 till den 31 december 2019. Direktören för ansvarsområdet leder ansvarsområdet och svarar särskilt för uppnåendet av resultatmålen enligt de resultatavtal som har ingåtts med de styrande ministerierna och centralförvaltningen.

Behörighetsvillkor för direktörstjänsten är högre högskoleexamen, i praktiken visad ledarförmåga, ledarerfarenhet och förtrogenhet med de uppgifter som ingår i tjänsten. Dessutom krävs av direktören de språkkunskaper i de inhemska språken som krävs av statstjänstemän. Övriga språkkunskaper betraktas som merit.

För att direktörstjänsten ska kunna skötas med framgång förutsätts prov på förändringsledarskap, god kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga.

I ansökan ska nämnas den tjänst/de tjänster som söks med identifieringskod.

Vid behov kan ansökningarna också lämnas in skriftligen till ifrågavarande ministeriets registratorskontor på följande adressen, varvid matrikelutdrag eller kopior av betyg och intyg ska bifogas. Ansökningarna återsänds inte.

När flera tjänster söks ska i ansökan också anges i vilken ordning tjänsterna söks.

Ytterligare upplysningar ges

 • om tjänster 1 av: industrirådet Marja-Riitta Pihlman, tfn +358 29 50 49208 och utvecklingsdirektör Matti Hermunen tfn +358 29 50 64117
 • om tjänster 2 av: förvaltningsdirektör Oili Hintsala, tfn +358 295 250 086 och miljörådet Pirkko Oilinki-Nenonen, tfn + 358 40 126 2240,
 • om tjänster 3 av: generaldirektör Antti Vehviläinen, tfn +358 295 34 3001

Vi önskar att ansökningarna i första hand lämnas in via det elektroniska rekryteringssystemet www.valtolle.fi senast den 13 juni 2014 före kl. 16.15 eller  

 • i fråga om tjänster 1 till arbets- och näringsministeriet på adressen PB 32, 00023 Statsrådet
 • i fråga om tjänster 2 till miljöministeriet på adressen PB 35, 00023 Statsrådet och
 • i fråga om tjänster 3 till Trafikverket på adressen PB 33, 00521 Helsingfors.

Regional information