Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

NTM-centralernas sysselsättningsöversikter har flyttat (NTM-centralen i Nyland)

Sysselsättningsöversikten har förnyats. Nu finns alla NTM-områdens sysselsättningsöversikter på ett och samma ställe. Användaren kan granska översikten för ett visst område genom att välja rätt område i rullgardinsmenyn i sidans övre kant. Mängden information i översikten har även utökats. Nu framgår det tydligare ur översikten hur arbetslösheten fördelas till exempel enligt kön och åldersgrupp eller utbildningsnivå och yrkesgrupp. I översikten ingår även uppgifter om arbetslöshet och långtidsarbetslöshet bland invandrare. Man kan granska uppgifterna genom att välja Arbetslösa arbetssökande i menyn.

Sysselsättningsöversiktens utseende har också förändrats. Nu innehåller översikten mer grafik än tidigare i form av bilder och tabeller. Översikten är behändig att använda: man kan överföra siffrorna i en Excel-tabell och skriva ut översikten i PDF-format.

I och med reformen har alla NTM-centralers sysselsättningsöversikter nu ett gemensamt grafiskt utseende. Det är även viktigt att alla sysselsättningsöversikter i fortsättningen finns på ett och samma ställe.

I fortsättningen produceras ingen separat PDF-version av Nylands sysselsättningsöversikt. Översikten finns och kan skrivas ut på adressen: www.temtyollisyyskatsaus.fi

Man kan fortfarande läsa gamla sysselsättningsöversikter genom att klicka på denna länk.

Mer detaljerade uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken via ANM:s statistikdatabas Toimiala Online: www2.toimialaonline.fi /sökväg Tilastokanta – Työmarkkinat – Työnvälitystilastot

Hädanefter får du information om när den nyaste översikten har kommit ut genom att beställa på Nylands NTM-centrals pressmeddelanden. Beställningen kan du göra på Nylands NTM-centrals webbsidor: www.ntm-centralen.fi/nyland ->Aktuellt->Beställ meddelanden->Arbetskraft och sysselsattning

Uudenmaan kuntaluvut tammikuu 2016 pdf. (80 kt)

 

Ytterligare information:
forskare Jouni Nupponen, jouni.nupponen(at)ely-keskus.fi, 0295 021 117


Regional information