Nyheter

Regional information

Nyheter 2020

Närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas och utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2022

Närings-, trafik- och miljöcentralerna får två nya avgifter

Till närings-, trafik- och miljöcentralernas miljö- och naturresursuppgifter fogades en ny avgiftsbelagd prestation som gäller godkännande av hamnens avfallshanteringsplan.

Nytt för närings-, trafik- och miljöcentralerna är också den avgift som tas ut för förnyad kontroll av identifiering och registrering av djur.

Avgifter som slopas för närings-, trafik- och miljöcentralerna och andra ändringar

Beslut om förbud eller begränsningar som avses i 101 § i sjötrafiklagen (782/2019) har i och med den reform av sjötrafiklagen som trädde i kraft den 1 juni 2020 överförts från NTM-centralen till Transport- och kommunikationsverket Traficom för beslut. Således har de avgifter som gäller sjötrafiklagen strukits ur förordningen.

Från NTM-centralernas prestationer i anslutning till miljö- och naturresursuppgifter slopades avgiften för förlängning av ett bygg- och åtgärdsförbud som meddelats för utarbetande eller ändring av en generalplan.

Dessutom gjordes små ändringar i NTM-centralernas prestationer inom väghållningen och den övriga trafiken.

Avgiftstabell (pdf, tem.fi)

Mera information:

Närings-, trafik- och miljöcentralernas, arbets- och näringsbyråernas och utvecklings- och förvaltningscentrets avgiftsbelagda prestationer 2022 (Arbets- och näringsministeriets nyhet 22.12.2021)