Navigeringsmeny

Regional information

Ansökningstiden för coronafinansiering beviljad av NTM-centralerna för företagens lägesanalys och utvecklingsunderstöd går ut måndag 8.6 klockan 16:15. Inkomna ansökningar behandlas enligt reglerna vid ansökningstidpunkten.

Fram till den 31 maj har NTM-centralerna tagit emot sammanlagt cirka 28 600 ansökningar (ca 843 miljoner euro).  Enligt överdirektör Petri Knaapinen vid NTM-centralen i Nyland har över hälften av detta belopp (56 procent) behandlats och 11 600 positiva beslut har tagits (ca 139 miljoner €). Branschvis har flest positiva beslut fattats för företag inom handelssektorn (18 procent), kosthållnings- och inkvarteringsbranschen (16 procent) samt trafik- och logistikbranschen (14 procent).

Enligt nyheter från arbets- och näringsministeriet den 1 juni stänger det nya kostnadsstödet som tas i bruk Business Finlands och NTM-centralernas utvecklingsunderstöd som de i dagsläget beviljar företagen på grund av coronavirussituationen. Därmed upphör coronafinansieringen som beviljas av NTM-centralerna om en vecka på måndag (den 8 juni kl. 16.15).  NTM-centralerna konstaterar att ansökningar som inkommit fram till ansökans giltighetstid behandlas enligt reglerna vid ansökningstidpunkten.  För att häva ansökningskön görs ytterligare rekryteringar vid NTM-centralerna för behandling av både ansökningar och utbetalningar.

NTM-centralernas normala understöd för utvecklande av företag kan användas på samma sätt som tidigare. Dessutom står företagens utvecklingstjänster tillgängliga och företagens självriskandelar är betydligt förmånligare än normalt. Även de coronastöd för företag inom landsbygden, primärproduktionen och fiskenäringen kan fortfarande sökas.

Statskontoret informerar om kostnadsstödet på sin webbplats och i sina sociala medier.

Coronastöd som beviljas av NTM-centralerna per verksamhetsområde 31.5.2020

Bransch

Beviljat

   

 

antal

euro

   

Handelsbranschen

2 082

24 551 064

   

Kosthålls- och inkvarteringsbranschen

1 911

17 099 514

   

Transport och lagring

1 604

11 483 625

   

Tjänster för affärslivet (bl.a. ekonomitjänster och juridiska tjänster)

1 140

17 521 094

   

Industri

1 109

19 238 966

   

Byggande

822

9 504 758

   

Förvaltnings- och stödtjänster

588

6 998 332

   

Programvarubranschen och övrig information samt kommunikation

532

12 597 944

   

Konsumenttjänster

493

3 903 950

   

Hälso- och socialtjänster

475

5 224 848

   

Kultur- och rekreationstjänster

387

4 488 570

   

 

Övriga branscher

256

3 574 470

   

Utbildningstjänster

238

3 133 020

   

Alla sammanlagt

11 642

139 402 535

   
           

 

Tilläggsuppgifter

NTM-centralen i Nyland, överdirektör Petri Knaapinen (@ely-keskus.fi)

Läs mer:

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)