Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Ansökningstiden för coronafinansiering beviljad av NTM-centralerna för företagens lägesanalys och utvecklingsunderstöd går ut måndag 8.6 klockan 16:15.

Enligt nyheter från arbets- och näringsministeriet den 1 juni stänger det nya kostnadsstödet som tas i bruk Business Finlands och NTM-centralernas utvecklingsunderstöd som de i dagsläget beviljar företagen på grund av coronavirussituationen. Därmed upphör coronafinansieringen som beviljas av NTM-centralerna på måndag den 8 juni kl. 16.15. Ansökningar som inkommit fram till ansökans giltighetstid behandlas enligt reglerna vid ansökningstidpunkten.  För att häva ansökningskön görs ytterligare rekryteringar vid NTM-centralerna för behandling av både ansökningar och utbetalningar.

NTM-centralernas normala understöd för utvecklande av företag kan användas på samma sätt som tidigare. Dessutom står företagens utvecklingstjänster tillgängliga och företagens självriskandelar är betydligt förmånligare än normalt. Även de coronastöd för företag inom landsbygden, primärproduktionen och fiskenäringen kan fortfarande sökas.

Läs mera: