Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

NTM-centralerna övergått till utbetalning av coronafinansieringens slutandel - närmare 11 000 av 25 321 inkomna ansökningar redan behandlats

Det dagliga antalet nya ansökningar har stabiliserats från nästan 2 000 till mellan cirka 300 och 400 ansökningar per dag. Fram till torsdagen den 14 maj 2020 har man behandlat 10 757 ansökningar. Av dessa har 8 471 fått godkänt beslut och beviljats sammanlagt 100 767 128 euro. NTM-centralerna har fortsättningsvis kunnat behandla cirka 500 ansökningar per dag.

Ansökan om den obetalda andelen av understöden öppnades tisdagen den 12 maj 2020, och sammanlagt 474 ansökningar om utbetalning har inkommit fram till den 14 maj. Enligt NTM-centralerna har man tills vidare kunnat fatta beslut om utbetalning i nästan samma takt som ansökningar kommit in: totalt 380 beslut har redan fattats.  Om sökanden i samband med ansökan har ansökt om 70 procents förskott har den andelen redan betalats i samband med understödsbeslutet. NTM-centralerna påminner om att det är bra att ansöka om utbetalning av understödets slutandel så snart som möjligt. NTM-centralerna förbereder sig också på att kontakta de sökande för att säkerställa att ansökningarna om utbetalning blir gjorda.

Läs mera: