Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020

Antalet ansökningar om coronafinansiering vid NTM-centralerna och de ansökta understödsbeloppen ökar 

Fram till den 29 april 2020 kl. 12:00 har sammanlagt nästan 21 600ansökningar inkommit till NTM-centralerna. Det ansökta understödet uppgår till sammanlagt cirka 603,4 miljoner euro. Av de inkomna ansökningarna har cirka 32 procent handlagts. Enligt bransch har flest ansökningar inkommit från små företag inom handels- och näringsbranschen. 

Fram till tisdagen den 28 april 2020 har sammanlagt 6 885 coronafinansieringsbeslut fattats, varav 5252 beslut var positiva för sammanlagt 60,8 miljoner euro. Euromässigt har mest understöd beviljats handel (18,88%), affärstjänster (16,82%), industri (13,33%), kost- och inkvarteringsverksamhet (13,16%) samt transportbranschen (8,36%).

Finansierade branscher (situationen 28.4.2020) 

Sektor 

Antal 

Euro 

Handel

1027

11 481 064

Kost och inkvartering

862

8 002 968

Affärstjänster

739

10 229 940

Trafik och transport

737

5 086 045

Industri

509

8 108 152

Byggande

330

3 869 580

Hälso- och socialtjänster
(t.ex. rehabiliterings- och vårdtjänster)

229

2 584 997

Konsumenttjänster
(t.ex. frisörsalonger och skönhetstjänster)

226

1 891 830

 

Information och kommunikation
(bl.a. programvarubranschen)

215

4 998 384

Kultur-, idrotts- och rekreationstjänster

163

1 948 250

 

  

Den branschspecifika finansieringssituationen kan i fortsättningen följas upp i tabellen som uppdateras två gånger i veckan på webbplatsen ely-keskus.fi (till sidan). 


Det finns fortfarande stor efterfråga på NTM-centralens telefonrådgivning för undantagsfinansieringen och efter cirka 1 000 samtal per dag då ansökan öppnades är det nuvarande genomsnittet fortfarande cirka 300–500 samtal / dag. Utöver telefonrådgivningen får företagen hjälp per e-post och via den betjänas dagligen nästan 200 kunder.  

Rådgivningstjänsterna finns också i FöretagsFinlands och Ekonomihjälpens telefontjänster och de kontaktas också dagligen i samma storleksklass som NTM-centralens telefonrådgivning.   

Läs mer: