Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

PRS tar över NTM-centralernas handelsregister- och föreningsregisterärenden

Handels- och föreningsregistrens kundservice koncentreras till Patent- och registerstyrelsen (PRS) den 15 september 2015.

E-tjänsterna minskar behovet av personal som handlägger anmälningar. För att kunna erbjuda rådgivning och handläggning på expertnivå centraliseras handläggningen av handelsregister- och föreningsregisteranmälningar till PRS. PRS tar också över magistraternas uppgifter som gäller bostadsaktiebolag. 

Läs mera:

 


Regional information