Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

NTM-centralernas och TE-byråns verksamhetsställen flyttar till Kallestorg vid årsskiftet (landskapen i Österbotten)

Vid årsskiftet flyttar NTM-centralen i Södra Österbottens, NTM-centralen i Österbottens och Österbottens TE-byrås verksamhetsställen i Karleby till gemensamma utrymmen i köpcentret Kallestorg på Långbrogatan 15. Utrymmena har renoverats i enlighet med statens lokalitetsstrategi. Utrymmena stöder verksamhetens effektivitet och inbördes samarbete mellan ämbetsverken samt motsvarar behoven som dagens kundbetjäning har.

På grund av flyttningen är TE-byrån stängd 21–23.12 och betjänar i de nya utrymmena från och med 27.12. NTM-centralerna i Österbotten och Södra Österbotten är stängda fredagen 30.12 och betjänar i de nya utrymmena från och med 2.1. Det nya verksamhetsstället, gemensamt för de tre ämbetsverken, är öppet vardagar 8:00–16:15, men de sakkunniga betjänar i regel endast på tidsbeställning. I de nya utrymmena finns varje dag kl. 9–12 och 13–15 en webbrådgivare som handleder TE-byråns kunder i att använda de elektroniska tjänsterna.

Mer information:              

  • Österbottens TE-byrå: direktör Helvi Riihimäki, tfn 0295 056 150
  • NTM-centralen i Österbotten: verksamhetsställets chef Sirkku Wacklin, tfn 0295 028 642
  • NTM-centralen i Södra Österbotten: gruppchef Susanna Airiola, tfn 0295 027 769

Regional information