Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Miljöskyddstillsyn som utförs av NTM-centralerna och kommunerna är avgiftsbelagd från och med början av året 2015

Enligt miljöskyddslagen som trädde i kraft i början av september 2014 kan statens och kommunens miljöskyddsmyndigheter ta ut en tillsynsavgift för periodisk inspektion av tillstånds- och registreringspliktig verksamhet, annan tillsyn som grundar sig på tillsynsprogram och tillsyn av förbud, föreläggande eller avbrytande av verksamhet i ett ärende som gäller förvaltningstvång. Statens tillsynsmyndigheter kan dessutom ta ut en avgift för inspektion i situationer som gäller olyckor, skador och förseelser. Syftet med tillsynsavgifterna är att täcka kostnaderna för tillsynen.

Noggrannare grunder för fastställande av avgifterna för NTM-centralernas tillsyn har utfärdats i statsrådets förordning som trädde i kraft 1.1.2015.

Läs mera:


Regional information