Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Uppsägningarna vid NTM-centralerna kunde minskas, omställningsstöd gav resultat

Som en del av de anpassningsåtgärder som regeringen har fastställt och för att råda bot på underskottet i den offentliga ekonomin, ålades NTM-centralerna besparingar på 33 miljoner euro under åren 2015−2018. Dessutom minskar det tekniska stödet från EU:s strukturfonder med 56 miljoner euro under åren 2014–2020.

De samarbetsförhandlingar vid NTM-centralerna och arbets- och näringsministeriet som på grund av besparingarna inleddes i september 2014 har nu slutförts även vid varje NTM-central.

När de riksomfattande förhandlingarna avslutades i januari 2015, bedömdes att den största delen av NTM-centralernas sparbehov på 33 miljoner tillgodoses genom naturlig avgång, huvudsakligen genom pensionering. Då uppskattades att en knapp tredjedel av besparingarna ska verkställas genom uppsägningar och resten genom andra sparåtgärder. Vid de fortsatta förhandlingarna kunde antalet anställda som ska sägas upp minskas ytterligare genom ett omfattande ibruktagande av omställningsstöd samt genom andra sparåtgärder.

Antalet anställda som ska sägas upp från NTM-centralerna uppgår nu totalt till 85 personer. De uppsägningar som verkställdes tidigare i år i fråga om det tekniska stödet från strukturfonderna ledde till att 29 personer sades upp vid NTM-centralerna.

Vid ministeriet och NTM-centralerna finns i enlighet med en god arbetsgivarpolitik i bruk ett omfattande omställningsstödpaket för att ta hand om personalen i en svår situation. Ett gott stöd ger också ANM-koncernens specialkompetens i hantering av omställningar i arbetslivet.

Läs mera:

Regionala meddelanden:

På finska:

 


Regional information