Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

Uppsägningarna vid NTM-centralerna förutsätter kraftig reform av verksamheten

De samarbetsförhandlingar vid NTM-centralerna och arbets- och näringsministeriet som inleddes i september 2014 har nu slutförts. Slutresultat av förhandlingarna är en lösning där största delen av NTM-centralernas sparbehov på 33 miljoner tillfredsställs genom naturlig avgång, huvudsakligen genom pensionering (cirka 20 miljoner). Knappt en tredjedel av besparingarna verkställs genom uppsägningar (cirka 9 miljoner euro, uppsägning av högst 220 personer) och resterande 4 miljoner euro genom andra sparåtgärder.

Läs mera:

 


Regional information