Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

NTM-centralernas personalresurser ska användas flexibelt

I fortsättningen blir användningen av Närings- trafik- och miljöcentralernas personalresurser flexiblare, för att centralerna ska klara av sina lagstadgade uppgifter väl när personalresurserna minskar. Regeringen lämnade ett lagförslag om saken till riksdagen den 17 april 2014. Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

En NTM-central kan ställa sin tjänsteman till en annan NTM-centrals förfogande för en period på högst tre år utan att tjänstestället ändras. Tjänstemannen förblir anställd hos den NTM-central som överlåter resursen för gemensam användning.

Läs mera:


Regional information