Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

NTM-centralerna har lyckats bibehålla en god kundnöjdhet

Kunderna är nöjda med NTM-centralernas service som de upplever som sakkunnig och vänlig. På grund av sparbehov har NTM-centralernas personal minskats och funktioner koncentrerats, men det verkar inte ha påverkat kundernas erfarenheter av servicen nämnvärt under år 2015. Kunderna förväntar sig att det ska gå smidigt att uträtta ärenden med NTM-centralen. För allt fler kunder betyder det välfungerande e-tjänster.  

Hur nöjda kunderna är med NTM-centralernas service följs årligen och informationen utnyttjas i styrningen och utvecklingen av NTM-centralerna.

Läs mera:


Regional information