Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

NTM-centralernas regionala miljöinformation finns på miljo.fi

Webbtjänsten miljo.fi har öppnat en ny webbplatsdel "Regional miljöinformation". Där har man samlat all regional miljöinformation som finns på webbplatsen, indelad enligt NTM-central. På varje NTM-centrals regionala sida finns länkar uppräknade under vissa teman. Via länkarna kommer man till den regionala informationen. De  sidorna kan nås via ingångssidan för regional information:


Regional information