Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

ELY-keskus tukee pk-yritysten merkittäviä kehittämishankkeita (Pirkanmaan ELY-keskus)

ELY-keskus voi myöntää harkinnanvaraista yritysten kehittämisavustusta pk-yritysten merkittäviin kehityshankkeisiin. Pirkanmaalla kehittämisavustusta suunnataan erityisesti kansainvälistä kasvua hakeville ja uusia kehittyviä aloja edustaville yrityksille, jotka ovat aloittamisvaiheessa.

Tuen kohteena voi olla innovatiiviset tuotekehityshankkeet sekä kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen, erityisesti pk-yritysten omien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen vientimarkkinoille tai uusien markkina-alueiden kartoittaminen ja avaaminen. Rahoitusta voidaan myöntää enintään 50 % hyväksyttävistä kustannuksista ja se maksetaan jälkikäteen.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat ulkopuolisten palvelujen ja asiantuntijoiden käytöstä aiheutuneet kustannukset, palkat, raaka-aineet ja komponentit, markkinatutkimusmatkat sekä ulkomailla pidettäviin messuihin osallistuminen.

Pirkanmaalla yritysten kehittämishankkeisiin on käytettävissä kuluvalle vuodelle 3,8 miljoonaa euroa.

Hakemus ja hankesuunnitelma tulee jättää ennen hankkeen aloittamista sähköisenä Katso-tunnisteilla.

Suosittelemme, että ennen hakemuksen jättämistä otatte yhteyttä yritysasiantuntijoihimme. Teitä palvelevat Pirjo Isometsä puh. 0295 036 094 ja Riitta Rakkola puh. 0295 036 049.
Sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 


Regional information