Navigeringsmeny

Regional information

ELY-keskus sijoitti Etelä-Savon kehitykseen 23,3 miljoonaa euroa (Etelä-Savo)

Vuosi 2019 oli toinen perättäinen hyvä vuosi kehittämisrahoituksen kysynnän ja myönnön suhteen Etelä-Savossa. ELY-keskus sijoitti Etelä-Savon elinvoiman kehittämiseen 23,3 miljoonaa euroa. Tästä summasta sijoitettiin yritysten innovaatiohankkeisiin 10,9 miljoonaa euroa (10,5 milj. € vuonna 2018), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) kehittämishankkeisiin noin 10 miljoonaa euroa ja maaseudun kehittämishankkeisiin noin 2,4 miljoonaa euroa. 

Innovaatiorahoituksella ja pääomasijoitusrahastoilla kasvua ja suurempaa riskiä

ELY-keskukset myönsivät Suomessa innovaatiorahoitusta yrityksille yhteensä reilut 157 miljoonaa euroa. Etelä-Savoon tuosta rahoituksesta suuntautui lähes 7 %. ELY-keskuksen rahoituksen vaikuttavuus yritysten kasvuun ja uusiin työpaikkoihin on kehittynyt myönteisesti vuodesta 2018 yritysten liikevaihdon kasvulla ja uusina työpaikkoina mitattuna.

Myönnetyllä 10,9 miljoonan euron rahoituksella myötävaikutettiin siihen, että eteläsavolaisissa yrityksissä käynnistyy arviolta vajaan 30 miljoonan euron kehittämisinvestoinnit, syntyy noin 430 uutta työpaikkaa ja yli 80 miljoonaa euroa uutta liikevaihtoa. Lisäksi rahoituksen arvioidaan lisäävän vientiä noin 34 miljoonalla eurolla.

Eteläsavolaisille yrityksille myönnetystä 10,9 miljoonan euron rahoituksesta noin 6,8 miljoonaa euroa rahoitettiin rakennerahasto-ohjelmasta, 1,6 miljoonaa euroa kansallisista varoista pääomasijoitustoiminnan käynnistämiseen ja kehittämispalveluihin sekä noin 2,6 miljoonaa euroa maaseutuohjelmasta.

Yritysten kehittämispalveluilla kova kysyntä

Pienten ja keskisuurten yritysten kehittämispalvelut ovat yritysten strategisen tason konsultointipalveluja, joita ELY-keskukset rahoittavat toimiville ja kehittämishaluisille pk-yrityksille. Etelä-Savossa myönnettiin yrityksen kehittämispalveluja 147 yritykselle yhteensä lähes 0,6 miljoonalla eurolla. Etelä-Savossa näistä kehittämispalveluhankkeista lähes 60 % johtaa jatkossa haasteellisiin yrityksen kehittämis- ja investointihankkeisiin. Tämä taso on selvästi muuta maata korkeampi.

Osaamisen kehittämisellä ratkaisuja kohtaantoon ja starttirahalla uusia yrityksiä

Eteläsavolaisilla yrityksillä oli tarvetta palkata uusia työntekijöitä ja kehittää olemassa olevan henkilöstön osaamista. Uusia työntekijöitä koulutettiin 28 yritykseen yhteensä 500 000 eurolla. Yritysten henkilöstölle räätälöityä koulutusta myönnettiin 18 yritykselle yhteensä 135 000 euroa. Lisäksi ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta TE-toimiston työnhakijoille hankittiin reilulla miljoonalla eurolla. Koulutukset  suunniteltiin työelämälähtöisesti Etelä-Savon tarpeisiin. 

Etelä-Savossa syntyi uusia yrityksiä starttirahan avulla 131 kappaletta. Starttirahoihin käytettiin yhteensä lähes 800 000 euroa. Eniten uusia yrityksiä syntyi kaupan alalle, asiantuntijapalveluihin liike-elämään, teollisuuteen, rakennusalalle, käsi-ja taideteollisuusalalle, sote-alalle sekä erilaisiin teknisiin palveluihin. Kiinnostus sivutoimiseen yrittäjyyteen ja kevytyrittäjyyteen kasvoi myös.

Palkkatukipäätöksiä työllistymisen ja työllistämisen tueksi tehtiin yrityksille 450 kappaletta lähes kolmella miljoonalla eurolla.

Euroopan sosiaalirahaston kehittämisrahoituksen uskotaan parantavan työllisyyttä merkittävästi lähivuosina

ELY-keskus myönsi Etelä-Savoon ESR- ja EAKR kehittämisrahoitusta yhteensä 10 miljoonaa euroa. Käynnistyneistä hankkeista merkittävä osa suuntautui elinkeinoelämää hyödyntäviin jatkuvan oppimisen mahdollistaviin ja koulutuksen saavutettavuutta parantaviin hankkeisiin. Lisäksi rahoitettiin digitaitojen kehittämistä pk-yrityksissä ja järjestöjen työllisyyttä edistäviä hankkeita. ESR kehittämistoimenpiteiden piirissä on Etelä-Savossa noin 600 pientä- ja keskisuurta yritystä ja 14 600 henkilöä.

Lisätietoa: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon ELY-keskus, kalevi.polonen(at)ely-keskus.fi, p. 044 246 4670

Rahoituspäällikkö Timo Ollila, Etelä-Savon ELY-keskus, timo.ollila(at)ely-keskus.fi, p. 040 843 1009

Johtaja Juha Pulliainen, Etelä-Savon ELY-keskus, juha.pulliainen(at)ely-keskus.fi, p. 0400 252086

Ylijohtaja Pekka Häkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, pekka.j.hakkinen(at)ely-keskus.fi, p. 0400 853 075

Pressmeddelanden till 23.9.2020

Pressmeddelanden 2020 (till 23.9.2020)