Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

ELY-keskus rahoitti maakunnan pk-yrityksiä 10 miljoonalla eurolla vuonna 2018 (Etelä-Pohjanmaa)

Kasvu, uudistuminen ja kansainvälistyminen kiinnostivat viime vuonna eteläpohjalaisia yrityksiä. Näiden tavoitteiden vauhdittamiseksi ELY-keskus myönsi rahoitusta 10 miljoonaa euroa alueen yrityksille. 

ELY-keskus myönsi yritysten kehittämisavustusta viime vuonna Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksille yli 2 milj. euroa merkittäviin investointeihin ja erilaisiin kehittämistoimenpiteisiin. Avustusta saaneet yritykset tavoittelevat jopa 36 milj. euron liikevaihdon ja 31 milj. euron viennin kasvua seuraavan viiden vuoden aikana. Investoinneista merkittävimmät liittyivät ympäristöä vähemmän kuormittavan sekä energia- ja materiaalitehokkaamman teknologian hankintaan. Erilaiset rahoitetut kehittämistoimenpiteet koskivat esimerkiksi uusia tuoteratkaisuja ja niiden markkinoille saattamista, tuotannon kehittämistä, uusien vientimarkkinoiden kartoittamista ja kansainvälisille messuille osallistumista. Yrityksen kehittämisavustus myönnetään Euroopan aluekehitysrahastosta.

Maaseudun yritystukea myönnettiin ennätyksellisesti 7,1 milj. euroa, joka tarkoittaa noin 31 milj. euron investointeja. Maataloustuotteiden jatkojalostusyrityksissä on toteutumassa merkittäviä investointi-hankkeita. Jatkojalostukseen keskittyvät yritykset valmistavat korkealaatuisia tuotteita käyttämällä erikoistunutta nykyteknologiaa ja uusia tuotantomenetelmiä. Myös teknologiateollisuuden yritykset ovat investoineet kasvuun ja uudistumiseen merkittävästi. investointien avulla rahoitetuissa yrityksissä arvioidaan muodostuvan 170 uutta työpaikkaa.  Maaseudun yritystuki myönnetään maaseuturahastosta.

Lisäksi yrityksen kehittämispalveluita myönnettiin noin 0,6 milj. eurolla. Näiden asiantuntija- ja konsulttipalvelujen sekä pitkäkestoisten johtamisvalmennusten kautta yritykset pystyvät vahvistamaan ja uudistamaan liiketoimintaansa. Tärkeimmät aihealueet olivat pk-yritysten tuottavuus ja talous, yritysten markkinointi ja asiakkuuksien hallinta sekä kasvu ja uudistuminen.

Viime vuoden suurimmat avustuksen saajat olivat Finnglass Oy, Juustoportti Food Oy ja Härkis Oy.

ELY-keskuksen asiantuntijat kannustavat yrityksiä käyttämään EU-ohjelmakauden hyvän rahoitustilanteen suomia mahdollisuuksia hyödyksi, sillä rahoitusta on haettavana saman verran myös tänä vuonna kasvaville, toimintaansa kehittäville ja kansainvälisille markkinoille tähyäville yrityksille.  Tavoitteena on edistää maakunnan vahvojen toimialojen uudistumista ja parantaa alihankintaverkostoissa toimivien yritysten kilpailukykyä. Digitaalisia alustoja, tekoäly-sovelluksia, robotiikkaa ja teollista internetiä hyödyntäviä yrityksiä on maakunnassamme myös vielä aivan liian vähän. ELY-keskuksen yritysten kehittämispalvelut, yrityksen kehittämisavustus ja maaseudun yritystuki ovat hyviä välineitä yritysten liiketoiminnan kehittämiseen.

Tarkempaa tietoa ELY-keskuksen yrityspalveluista löytyy sivuiltamme:

yrityksen kehittämisavustus https://www.ely-keskus.fi/web/ely/yrityksen-kehittamisavustus
maaseudun yritystuki https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/Yritystuet/maaseudun-yritystuet/
yritysten kehittämispalvelut  www.yritystenkehittamispalvelut.fi
Eteläpohjalaisten yritysten parhaaksi, ELY-keskuksen yrityspalvelut-esite (pdf)

Lisätietoja:
Leena Foudila, 0295 027 545, yrityksen kehittämisavustus
Hilkka Huhtamäki, 0295 027 557, yrityksen kehittämisavustus
Juha Koski, 0295 027 574, maaseudun yritystuki
Reijo Kivimäki, 0295 027 570, maaseudun yritystuki
Kari Välimäki, 0295 027 642, yritysten kehittämispalvelut

 


Regional information