Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2019

ELY-keskus myöntänyt avustuksia rakennusperinnön hoitoon (Pohjois-Karjala)

(Korjattu tiedote)

Pohjois-Karjalan ELY-keskus on myöntänyt vuoden 2019 rakennusperinnön hoitoon tarkoitetut harkinnanvaraiset valtionavustukset. Valtion talousarviossa koko maan avustusmäärärahat olivat 820 000 euroa, josta Pohjois-Karjalan osuus oli 31 000 euroa. Edellisiltä vuosilta säästyneet varat huomioon ottaen rakennusperinnön hoitoavustuksia oli nyt jaettavissa yhteensä 45 483,90 euroa.

Pohjois-Karjalassa hakemuksia jätettiin 34 kappaletta. Tukea myönnettiin kolmelletoista kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle kohteelle rakennusten korjaustoimenpiteisiin. Valtaosa avustetuista kohteista sijoittui joko valtakunnallisesti tai maakunnallisesti arvokkaaseen kulttuuriympäristöön tai ne oli suojeltu kaavalla. Avustuksia myönnettäessä Pohjois-Karjalan ELY-keskus piti tärkeänä kulttuurihistoriallisen monimuotoisuuden säilyttämistä sekä taajama- että maaseutualueilla. Yksittäiselle kohteelle myönnetyt avustussummat olivat 2 000 eurosta hieman yli 5 000 euroon, yleisin tukimäärä oli 3 000 euroa. Määrärahojen niukkuuden vuoksi kaikkiin avustuskelpoisiin kohteisiin ei voitu myöntää tukea.

Lisätietoja

Maankäyttöasiantuntija Pekka Piiparinen, puh. 0295 026 001, pekka.piiparinen(at)ely-keskus.fi


Regional information