Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

ELY-keskus järjestää pk-yrityksille tarkoitettuja koulutuksia (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

 

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella käynnistyy vuoden 2016 aikana useita pk -yritysten johto- ja avainhenkilöille tarkoitettuja pitkäkestoisia koulutusohjelmia. Koulutukset sisältävät koulutusohjelmasta riippuen 10 - 14 lähipäivää ja lisäksi 2 - 3 yrityskohtaista konsultointipäivää.

Koulutukset toteutetaan osana laajempaa Yritysten kehittämispalvelujen kokonaisuutta, jolla tuetaan yritysten uudistumista, kannattavaa kasvua, kehittymistä, työllistämistä ja realistisen kuvan muodostamista markkinoiden mahdollisuuksista. 

Koulutuksen etuna on, että siellä luodaan verkostoja ja saadaan sparrausta myös muilta koulutukseen osallistujilta. Osallistujaryhmät ovat kooltaan 10 - 20 henkilöä, jolloin yhdestä yrityksestä voi osallistua enintään kaksi henkilöä. Täten saadaan mukaan osallistujia mahdollisimman monesta yrityksestä.

Kouluttajina toimivat ovat yritystoiminnan kehittämisen ammattilaisia, joilla on vahva pk-yrityselämän tuntemus.

15.3.2016  on tarkoitus käynnistää Markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen
 -koulutusohjelma, kouluttajana Yrittäjyyden Valmennuskeskus Intotalo Oy.

Talouden ja tuottavuuden johtaminen sekä Kasvuun johtaminen  -koulutusohjelmat  ovat meneillään parhaillaan ja uusia ohjelmia on tarkoitus käynnistää myös vuoden 2016 aikana. Tarkempi tieto aikatauluista päivitetään myöhemmin.
 
Lisätietoja koulutuksista yritysten kehittämispalvelujen verkkosivuilta, joiden kautta tapahtuu myös koulutuksiin ilmoittautuminen.

Yritysten kehittämispalvelut

Yhteyshenkilö:
rahoitusasiantuntija Marita Rainio, puh. 0295 021 137, marita.rainio(at)ely-keskus.fi


Regional information