Navigeringsmeny
Uutiset 2015

Nyheter 2015

Nyheter

NTM-centralen efterlyser projektidéer som lämpar sig för landsbygdsprogrammets åtgärder

NTM-centralen i Tavastland efterlyser projektidéer som lämpar sig för landsbygdsprogrammets åtgärder och har riksomfattande mål. Under denna ansökningsomgång söker vi projekt att finansiera under år 2016.

Inom ramen för efterlysningen av idéer till riksomfattande projekt tar vi emot idéer som gäller landsbygdsutveckling och som lämpar sig för riksomfattande projektfinansiering. Denna gång gäller efterlysningen följande två teman:

1. Förstärka livsmedelskedjans konkurrenskraft och utveckla förutsättningarna för export

2. Digitalisering vid utveckling av tjänster och företag

Idéblanketten skickas till Tavastlands NTM-centrals registratur så att den är framme senast 25.9.2015 före kl. 16.15.

Läs mera:


Regional information