Navigeringsmeny
Nyheter 2013

Nyheter 2013

Nyheter

Ely-keskus.fi förnyades 23.5.2013

På de förnyade sidorna presenteras informationen och tjänsterna tydligare än tidigare. Samtidigt stängs de gamla bakomliggande webbtjänsterna te-centralen.fi och lansstyrelsen.fi och ELY-centralernas innehåll och tjänster finns nu på den förnyade ely-centralen.fi. Regional information om miljöärenden hittas som tidigare på miljo.fi och information om företagsärenden på foretagsfinland.fi. Från ely-centralen.fi hänvisas till dessa portaler.

Via rubriken Teman i den nya webbtjänstens toppmeny kan man bekanta sig med innehåll och tjänster under följande teman: Näringar, Trafik, Bildning, Arbete, Miljö, EU-finansiering och Regionutveckling.

Genom att klicka på Välj område uppe till höger kan man välja önskat område. Då visas eventuellt regionalt innehåll som kompletterar det landsomfattande innehållet. Det går att välja område och byta område på vilken sida som helst och genom att välja Hela Finland som område visas det landsomfattande innehållet som är gemensamt för alla områden.

Till ELY-centralernas ämbetsverkssidor kommer man genom att klicka på rubriken ELY-centralerna i toppmenyn.

Webbtjänsten har en ny språkversion, samiska. Efter förnyelsen har webbtjänsten fem språkversioner: finska, svenska, samiska, engelska och ryska. De finska och svenska sidorna motsvarar varandra, dvs. från en finsk sida kan man gå direkt till samma sidas svenska version. De övriga språkversionerna är separata, mindre helheter.

Webbtjänsten hålls så uppdaterad som möjligt. Det finns säkert brister och därför kompletteras, uppdateras och utvecklas webbtjänsten kontinuerligt. I fortsättningen satsas det särskilt på att utveckla de elektroniska tjänsterna. Respons som gäller webbtjänsten eller ELY-centralernas verksamhet kan ges via länken Respons som finns uppe till höger på varje sida.

Information om ely-centralen.fi ger en närmare bild av utbudet.


Regional information